Arbejdsområder

Der findes i dag mange arbejdsområder inden for industrien hvor der stilles høje krav til produktionen - krav der bl.a indebærer at der skal være støv og røgfrit. En produktionsmaskine der ikke står i røg og støvskyer producerer ofte bedre produkter. Værktøjerne bliver holdt fri for snavs, støv og spåner og evt. røgdannelse bliver fjernet med det samme.

Vi har stor erfaring med alle former for udsugning og inden for langt de fleste grene af industrien. Vi har helt sikkert også en løsning til dig ...

Vores udsugningsløsninger finder anvendelse inden for bl.a følgende områder:

  • Jern- og Metalindustri - Fjernelse af svejserøg, slibestøv, olietåger mv.
  • Affaldshåndtering - Fjernelse af støv, restprodukter mv.
  • Maskinfabrikker - Udsugning af olietåger ved CNC-bearbejdning
  • Tømrer/Snedker - Spånudsugning af metal og træ.
  • Trykkerier - Fjernelse af papiraffald og støv ved trykning og falsning
  • Autoværksteder - Udsugning af udstødningsgasser, slibestøv etc.
  • Fødevareindustrien - Centrale støvsugeranlæg for rengøring.
  • Industriværksteder - Centrale støvsugeranlæg, udsugning af svejserøg etc.
  • Elektronikindustrien - Lodderøg, centrale støvsugeranlæg etc.
  • Cement- og betonindustrien - Centrale støvsugeranlæg, punktudsugning
  • Glasfiber- og komposit - Centrale støvsugeranlæg for slibestøv, rengøring etc.
  • Alle industrier / værksteder - Rumventilation med varmegenvinding
  • m.fl.