Spånsuger | Industri, skoler og institutioner

spånsugerFlexAir har en særlig produktlinie af spånsugere til brug for afsugning af lettere og volumiøse materialer som træ, plastic, papirrester og støv mv.

FlexAir er importør og distibutør af CENTAB´s produkter i Danmark. CENTAB´s produceres i Sverige og er kendetegnet ved høj kvalitet til fornuftige priser.

Hvor anvendes spånsug typisk?

Typiske anvendelsesområder inden for spånsug:

 • Sløjdlokaler for rengøring samt afsugning fra maskiner.
 • Tømrer/Snedker for afsugning af spåner, støv, etc.
 • Trykkerier for afsugning af papir, papirstøv, strimler etc.
 • Plastindustri for afsugning af granulater, støv etc.

Fordele ved spånsugere:

Spånsugere er ofte glemt i forhold til arbejde med træ. Der er dog kun positivt for arbejdsprocessen, at anskaffe en spånsuger. En spånsuger kan mindske risikoen for sundhedsproblemer på grund af støv fra træet, samtidig gør den jeres maskine mere effektive, da de ikke længere er fyldt med støv. Til sidst, gør det også oprydningsarbejdet nemmere.

En spånsuger kan beskrives som en meget stor støvsuger til sugning af savsmuld og spåner. Samtidig er den meget holdbar! En spånsuger er et perfekt redsskab ved arbejdsbænken, så du både sparer krafter og tid! Du kan nemlig hurtigt og effektivt fjerne rester fra dit arbejde.

Kontakt os i dag, og hør mere om vores spånsugere!

Er der spørgsmål til CENTAB´s spånsuger produkter eller ønske om et konkret tilbud på en samlet løsning? Ring til os på tlf.: 70 22 44 40, eller gå til vores kontaktside.

Vi bistår også gerne rådgivende ingeniører omkring funktionsbeskrivelser mv. til brug for udarbejdelse af udbudsmateriale ved etablering af spånsug til skoler og undervisningsinstitutioner - kontakt os blot for nærmere drøftelse.

Om Spånsug

Et ordentligt og professionelt spånsug kan mindske risikoen for sundhedsproblemer på arbejdspladsen eller på værkstedet. En spån suger er lige som en kæmpe stor støvsuger, der suger savsmuld, spåner og støv fra materialer som træ, plastik, papirrester mm. Når man arbejder med træ, glemmer man ofte at investere i en spånsuger. Men man kan spare både kræfter og tid med de rigtige hjælpemidler, så rester fra arbejdet effektivt bliver fjernet samtidig med, at maskiner kører mere effektivt, når de ikke er fyldt med støv.
Her hos FlexAir har vi en produktlinje af særlige spånsugere, der er beregnet til afsugning af lettere og volumiøse materialer. Vi er nemlig både importør og distributør af CENTAB's produkter her i Danmark. Produkterne produceres i Sverige, og det er nogle produkter af en høj kvalitet til fornuftige priser.

Spånsuger til mange formål

Der er rigtig mange steder, hvor det vil være oplagt at bruge en spån suger. I plastindustrien for afsugning af granulater og støv er vores produkter oplagte. Og i trykkerier, hvor papirstøv og strimler skal afsuges. I tømrer- og snedkerværksteder, så spåner og støv undgås og lige sådan i sløjdlokaler på skoler, efterskoler, uddannelsessteder mm., vil det være nødvendigt for rengøring og afsugning af maskinerne.

Spånsug i topkvalitet

Af produkter i høj kvalitet kan nævnes en komplet serie af højtryksventilatorer, der er indbygget i et støjdæmpende kabinet. Kabinettet er udført i pulverlakeret stål og med et brandhæmmende materiale indvendigt. Ventilatorhus er udført i gnistsikkert støbt aluminium og drives af elmotoren via drivremme. Særdeles velegnet som en sugekilde ved afsugning i plastindustri, papirindustri, snedkerier, sløjdlokaler mm.
Vores filteranlæg til filtrering af træstøv, savsmuld, papirstøv, plastikstøv, træklodser, papirstrimler mm. opsamler materialet i en stor opsamlingssæk på 240 liter. Sækken kan nemt køres væk ved hjælp af den indbyggede sækkevogn. Vi har også et filteranlæg, der har en ekstra stor opsamlingskapacitet. Dette filteranlæg er velegnet til store affaldsmængder, da opsamlingen sker i en affaldsbeholder på 600 liter. Affaldsbeholderen er på hjul, så den nemt kan køres væk, når den skal tømmes.

Kontakt os i dag for tilbud

Hvis I har spørgsmål til CENTAB's produkter eller I ønsker et konkret tilbud på en samlet løsning, så ring til os på tlf. 70 22 44 40 eller skriv til os på vores kontaktside. Kontakt os også endelig, hvis vi skal bistå omkring funktionsbeskrivelser mm., der skal bruges til at udarbejde udbudsmateriale ved etablering af spån sug til skoler og andre undervisningsinstitutioner.

 

Spånsuger

 • Komplet serie af højtryksventilatorer inbygget i støjdæmpende kabinet.
 • Kabinet er udført i pulverlakeret stål med indvendigt brandhæmmende materiale.
 • Ventilatorhus udført i gnistsikkert støbt aluminium. Drives af el-motoren via drivremme.
 • Ventilatorer kan leveres for udsugning i 2-trin samt med frekvensomformere.
 • Kapaciteter fra 1000 m3/t og op til 4500 m3/t. Undertryk max. 12000 Pa.
 • Velegnet som sugekilde ved afsugning fra sløjdlokaler, snedkerier, plastindustri, papirindustri etc.

Spånsuger

 • Filteranlæg til brug for filtrering af støv og fast materiale.
 • Opsamling sker i stor opsamlingssæk på 240 ltr.
 • Opsamlingssæk kan køres væk ved hjælp af den indbyggede sækkevogn.
 • Automatisk filterrensning via indbygget mekanisk rystesystem.
 • Mulighed for niveau-overvågning der giver alarm ved fyldt opsamlingssæk.
 • Velegnet til filtrering af træstøv, savsmuld og træklodser, papirstøv, plasticstøv og strimler etc.

Filteranlæg for spånsug

 • Filteranlæg med ekstra stor opsamlingskapacitet.
 • Filteranlæg er udstyret med automatisk filterrensning.
 • Velegnet ved opsugning af store affaldsmængder og voluminiøse materialer.
 • Opsamling sker i affaldsbeholder på 600 ltr.
 • Affaldsbeholder er på hjul og kan nemt køres væk for tømning.

 • Ventilatorer, filteranlæg og el-styringer.
 • Stort program i rørkomponeter, fittings og montagetilbehør for opbygning af rørystemer til spånsug.