Nyheder

Etablering af olietågeudsugning

Seneberg Shocks producere bl.a større industrielle støddæmpere der eksempelvis anvendes på tog.

I efteråret 2011 blev FlexAir indbudt til at give tilbud på etablering af komplet udsugning fra CNC-maskiner, udsugning af dampe, samt udsugning fra malerkabine.

FlexAir tilbød en samlet løsning og modtog efterfølgende ordre til hurtigst muligt udførelse.

Der etableres olietågeudsugning fra flere CNC-maskiner og drejebænke, udsugning af dampe ved afrensning samt afsugning fra vaskemaskiner for affedtning.

Yderligere etableres udsugning i malerkabine med montering af ny sprøjtevæg samt montering af ny ventilator - udført iht. ATEX-direktivet.

FlexAir forestår den komplette montage af ovenstående der udføres i Januar måned 2012.