Nyheder

Udsugning til Produktionsskole

Ifb. med flytning af undervisningslokaliteter til nye lokaler i Asnæs, har FlexAir fået ordre på installering af ny udsugning til svejseafdelingen.

FlexAir etablere udsugning fra eksisterende svejsekabine samt monterer nye sugearme i værkstedet.

Ligeledes monteres ny og kraftigere ventilator med frekvensstyring, der konstant regulerer udsugningseffekten efter det aktuelle antal brugere på anlægget.

Montage udføres i uge 40, 2011.