Nyheder

Udsugning fra metalslibning

Til maskinfabrik i Esbjerg har FlexAir installeret et komplet nyt udsugningsanlæg for fjernelse af slibestøv. I den automatiske proces hvor komponenterne slibes, ofte uafbrudt i mange timer, sørger effektive sugekåber for at fjerne slibestøvet. Sugekåberne er monteret omkring slibeskiverne for at opnå den mest optimale afsugning. Yderligere er der også etableret afsugning af spåner fra afgratningsmaskiner.

Der er installeret en højtryksventilator med effekt på 11 kW. i støjkabinet samt et effektivt patronfilter for filtrering af det afsugede metalstøv. Filteranlægget er forsynet med ECO styring der sørger for at filterensning først udføres når differenstrykket overstiger en forud fastsat værdi, hvilket giver en stor reduktion af trykluftforbruget.