Nyheder

Levering af spånsugeanlæg

FlexAir installere nyt spånsuganlæg samt varmegenvinding hos Rudersdal Kommune. Installationen sker på en af kommunens uddannelsesinstitutioner hvor der bl.a arbejdes i med træ. Anlægget skal benyttes til afsugning af støv og spåner fra træbearbejdningsmaskiner samt til almin støvsugning i lokalerne. Der installeres ligeledes et varmegenvindingsanlæg der forsyner lokalerne med frisk og forvarmet luft, således at der skabes et optimalt arbejdsmiljø.