Nyheder

Levering til Kriminalforsorgen

Til Krimainalforsorgens "Pension Skejby" skal FlexAir levere og installere et komplet spånsugeanlæg for afsugning af træstøv og spåner fra bearbejdningsmaskiner. Yderligere er anlægget også beregnet for rengøring af arbejdsområdet. Anlægget forsynes med intelligent styring via "Smart-power" stik ved hver maskine der, udover at forsyne maskinen med el, også kan starte/stoppe anlægget ved brug af maskinen.