Nyheder

Ordre fra Kalundborg Produktionsskole

FlexAir har over sommeren installeret ny udsugning og ventilation hos Kalundborg Porduktionsskole.

Der er bl.a blevet installeret autogasudsugningsvejserøgsudsugning samt etableret varmegenvindingsanlæg.