Nyheder

Levering til Enersys A/S

FlexAir har modtaget ordre på installering af udsugningsanlæg for ventilering og fjernelse af dampe ifb. med batteriladning hos Enersys A/S, www.enersys.dk. Udsugningsanlægget opbygges med rørsystem i kunststof pga. de aggresive dampe og ligeledes monteres kunststofventilator. Okring selve ladestationen monteres skydebare gardiner så der let opnås adgang til batterierne.