Nyheder

Udsugningsanlæg til DSB

FlexAir til et af DSB´s værksteder i København installeret et komplet nyt ventilations- og udsugningsanlæg.

Der er etableret rumventilation for at sikre korrekt luftskifte i lokalet ifb. med arbejde med kølemidler. Anlægget er forsynet med krydsveksler samt varmeflade til brug for opvarmning af indblæsningsluften.

Anlægget sikre et luftskifte på 3 gange i timen i lokalet. 

Herudover er der etableret anlæg med punktsugearm for lokal afsugning af dampe direkte i arbejdsområdet.