Nyheder

Bortsugning af papiraffald

Til et nyt, stort og moderne trykkeri i København er FlexAir blevet valgt som leverandør af virksomhedens nye udsugningsanlæg.

Udsugningsanlægget skal benyttes til afsugning af papirafklip og papirstøv der genereres under produktionen. De store mængder af papiraffald transporteres til en stor affaldskomprimator hvor det opsamles.

Montageopstart er omgående med forventet færdiggørelse i Juni måned 2009.