Nyheder

FlexAir modtager millionordre!

Efter en lang periode med projektering og detailplanlægning har FlexAir modtaget ordre fra Advanced Products N.V i Belgien på installeringen af et stort højvakuumanlæg i virksomhedens produktion.

"ADVANCED PRODUCTS N.V. er en markedsledende producent af tætninger og er specialiseret i udvikling af tætninger og pakninger til industrielle og militære formål, herunder fly-og rumfart samt bil-, kemi, offshore og anden industrier.Typiske applikationsområder indenfor fly og rumfart er på jet og raketmotorer, brændstof-systemer, hydrauliske systemer etc. ADVANCED PRODUCTS N.V. er en del af Parker Hannifin Corporation.

Anlægget der installeres på fabrikken i Belgien skal benyttes til afsugning af støv og spåner ifb. med produktionen af tætninger og pakninger. Da det ofte er store mængder affald der opstår ifb. med produktionsprocessen er anlægget dimensioneret til at afsuge affaldet direkte ved forarbejdningen.

Efterfølgende suges affaldet til en stor cyklonudskiller der monteres over et containersystem, hvorefter materialet kontinuerligt og trykløst udlades i containeren og køres bort til affald. Denne løsning sparer mange mandetimer til affaldshåndtering ved de enkelte bearbejdningsmaskiner.

Installationen består af 2 stk. kraftige vakuumpumper af kapselblæsertypen med en samlet motoreffekt på 90 kW. Vakuumpumpernes kapacitet styres og reguleres af frekvensomformere der konstant regulerer effekten i forhold til det aktuelle antal brugere af udsugningsanlægget.

Udover cyklonudskilleren for separering og udladning af spåner, monteres ligeledes et stort patronfilteranlæg for filtrering af støv i udsugningsluften.

Rørsystemet der anvendes til afsugning og transport af støv og spåner er udført i glatte stålrør og der monteres i alt mere end 900 mtr. rørsystem.

Det samlede anlæg har en kapacitet på ca. 6500 m3/t. fordelt på virksomhedens produktionsmaskiner.

Anlægget monteres og idriftsættes henover sommeren 2010.